Om Avas

Om Avas

Hvem er vi?

AVAS er en specialiseret Nordjysk transportvirksomhed, som leverer kran, blokvogn – og specialtransportydelser.

AVAS er blevet til på baggrund af en fusion i juli 2012 mellem vognmandsvirksomhederne Nielsen & Klitgaard A/S, Hvorupgaard Transport A/S og I. K. Rask Lund A/S. Målet med fusionen var at effektivisere driften af de tre virksomheder. Samtidig blev virksomhedernes kernekompetencer samlet under et nyt fælles navn.

1. januar 2017 fusionerede AVAS med Niels Pedersen & Sønner A/S, hvilket gjorde, at vi nu står endnu stærkere på det danske marked. Vi har udvidet vores kompetencer inden for specialtransport og kan nu tilbyde en endnu større vifte af transportydelser.

Siden 1929

Selvom navnet er nyt, går virksomhedens historie helt tilbage til 1929, hvor virksomhedens køretøjer blev trukket af heste.

Vi holder hvad vi løfter

Strategi

Vores fundament

Vi tror på et tillidsfuldt møde mellem os og kunden. Det gør vi, fordi vi ønsker at sikre vores kunder markedets bedste transport – og kranløsninger, som sætter dem i stand til at leve op til de kvalitets-, miljø – og forretningsmæssige krav, som de står over for. Vi tror på, at gennem inddragelse og samarbejde kan vi sammen skabe bedre ydelser og resultater. Det gælder både kunden men også medarbejderne, da vi tror på at vi gennem inddragelse, kan sikre at alle medarbejderne yder deres bedste.

Vi tror på at ved at have et tæt samarbejde med vores kunder, der indbefatter inddragelse, kan vi imødekomme kundens behov og ønsker. Vi har gode erfaringer med at inddrage kunden i praksis. Derudover har vi gode erfaringer med undervisning af medarbejderne, hvor de inddrages, for tilført ny viden og samtidig byder ind med input, der sikrer at vi kan levere de bedste løsninger.

Hos AVAS ønsker vi regionalt at være den foretrukne leverandør af kran – og transportløsninger. Både i forhold til at sikre kvaliteten er høj men ligeledes at der altid holdes hvad, der loves.

Vision

AVAS ønsker at være markedets foretrukne leverandør af specialiseret transportlogistik inden for vore kerneområder. Dette vil vi opnå ved at tilbyde den bedste kompetence, kvalitet og kapacitet samt lægge stor vægt på bæredygtighed i både forretning, miljø og sikkerhed. Nytænkning af transportløsninger vil altid være en bærende værdi i AVAS. Vi vil tiltrække, fastholde og udvikle branchens bedste medarbejdere.

Mission

AVAS leverer specialiseret bæredygtig transportlogistik, som skaber forretningsmæssig værdi for både kunden og AVAS, samtidig med at miljø og sikkerhed er i højsædet. AVAS medarbejdere er altid fagligt kompetente, engagerede og udviklingsorienterede.

AVAS - Miljøpolitik

Hos AVAS er miljø, klima og bæredygtighed en naturlig del af dagligdagen: 

Vi vil:

 • udvikle og tilbyde produkter og serviceydelser med god klima-/miljøprofil. 
 • opfylde gældende lovkrav og sikkerhedsforskrifter på miljøområdet.
 • forebygge forurening og løbende skabe miljø- og systemforbedringer.
 • sikre at vores medarbejdere, samarbejdspartnere og offentligheden kender vores miljøpolitik. 
 • reducere miljø- og klimabelastningen ved vores aktiviteter under hensyntagen til vores tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer. 
 • gøre vores miljøpolitik konkret via operationelle miljømålsætninger, hvori vi har beskrevet præcist hvad, der skal opnås samt, hvem der gør hvad og hvornår.

Værdier

Hos AVAS spiller vores værdier en stor rolle for den daglige arbejdsgang. Vores værdisæt er grundstenen for måden hvorpå vi ønsker at fremstå og være på. Både internt i organisationen, men ligeledes i måden vi udfører opgaver, servicerer og kommunikerer med vores kunder.

Ambitiøs

Vi driver en sund forretning og efterlever verdensmålene omkring miljø og bæredygtighed. Vi er her for at skabe værdi for kunden, AVAS, samfundet og miljøet.

Attraktiv arbejdsplads

Vi er branchens foretrukne arbejdsplads baseret på god trivsel, tryghed, ordentlighed, rummelighed, faglig udfordring, attraktive vilkår og en udviklingsorienteret kultur.

Passioneret

AVAS drives af passionerede kompetente ledere og medarbejdere. Vores mål er altid at tilbyde kunden den bedste samlede løsning.

Troværdig

Vi holder, hvad vi lover! Både i forhold til opgaveudførelse, kvalitet og tid, hvor målet er at komme til tiden hver gang!
”Vores værdisæt i AVAS er baseret på at være troværdig, passioneret og ambitiøs. Værdierne udtrykker måden vi er på, måden vi gør tingene på samt det vi står for.”

Grøn Transport - HVO

 • Vi ønsker at gå forrest i forhold til at sikre en grøn omstilling med HVO, som er bæredygtigt og 100 % fossilfri.
 • Vi har valgt at tilbyde ”2. generations” HVO for at kunne reducere CO2-aftrykket med op til 90 %.
 • Vi ønsker at give muligheden for at vælge grønt og bæredygtigt.
  • Jeres virksomhed kan tilskrive ekstra fokus på bæredygtighed & samfundsansvar.
  • Jeres AVAS ydelser sikres en miljørigtig transport.
  • Vi sikrer renere luft og øget livskvalitet i lokalsamfundet ved at reducere luftpartikler.
 • Vi bruger ”2. generations” HVO, hvilket betyder, at det er lavet på affalds-og biprodukter, som ikke kræver energi at fremstille (f.eks. halm, træ og organisk affald).

Kontakt Jan Kjelgaard på JRK@avas.dk eller ring på
+45 40254588 for at høre nærmere om HVO i forbindelse med jeres AVAS ydelser.

"Hos AVAS er bæredygtighed på dagsordenen. Derfor optimerer vi hvor vi kan, og forsøger at lave tiltag, der fremmer og sætter fokus på bæredygtigheden.”

FN’s verdensmål

Hos AVAS ønsker vi at integrere FN’s verdensmål i den daglige drift. Det vil sige, at de ting vi foretager os, stemmer overens med en bæredygtig tankegang. Vi ønsker at sætte fokus på bæredygtighed samt at drive en sund forretning. Verdensmålene bliver derfor nogle parametre vi arbejder ud fra, og gennem dem søger at optimere og forbedre AVAS.

Hos AVAS har vi valgt at tage udgangspunkt i 4 bærende verdensmål. Det er disse mål, der bliver arbejdet fokuseret hen imod at optimere. Vi ser det som en dynamisk proces, hvor vi løbende arbejder med verdensmålene for at få dem integreret i den daglige drift. Det er dermed ikke blot en måleenhed, men et mål, der indbyder til handling.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi sætter en dyd i at have en bred skare af personligheder og individuelle kompetencer, da det er medvirkende til at skabe et godt arbejdsmiljø. Hvis man vil gøre en forskel, er der en plads på AVAS-holdet.

Vi er bevidste om det samfundsansvar, som foreligger i transportbranchen. Derfor er sikkerhed og arbejdsmiljø essentielt for os hele tiden at optimere og forbedre. Vi har derfor forskellige tiltag, som er med til at sikre sikkerheden og arbejdsmiljøet.

Hos AVAS sætter vi stor pris på mangfoldigheden. Derfor har vi, som en prioritet altid:

Ansvarligt forbrug og produktion

Hos AVAS forbruges med omtanke. Der arbejdes kontinuerligt med at nedbringe forbrug af ressourcer i den daglige drift. Det gælder både el, vand, varme, stoffer og materialer.

Vi arbejder på at klæde medarbejderne på til at agere bæredygtig både privat og i arbejdstiden. Dette gøres for skabe en øget forståelse for bæredygtighed blandt medarbejderne.

Vi modtager restbeton fra betonindustrien, som vi oparbejder, således at langt det meste kan genanvendes i betonproduktionen. Det gør, at der anvendes langt mindre ikke reproducerbare råstoffer til industrien.

Klimaindsats

Vores branche er en væsentlig forbruger af brændstof. Vi har dermed et stort ansvar for at mindske miljøpåvirkningen mest muligt i den daglige drift. Dette gør vi ved at sætte klare mål for nedsættelse af brandstofforbruget gennem fornyelse af vognparken og et samspil af teknologiforbedringer og adfærdsændringer hos vores medarbejdere.

Vi ønsker at være en sund og bæredygtig forretning. Derfor bruger vi aktivt et værktøj til at måle kørerstil og brændstofforbrug. Det er medvirkende til at vores kørsel er mere skånsom. Samtidig tilbyder vi HVO, hvilket kan give en besparelse i CO2‘en på op til 90 procent. Det er derfor en grønnere og mere bæredygtig transport.

Partnerskab for handling

Hos AVAS tænker vi partnerskab ind i rigtig mange af vores aktiviteter. Sparring og vidensdeling blandt interessenter er uden tvivl win-win for de involverede parterer. Derfor arbejder vi meget aktivt med netværk og partnerskaber.

Samtidig er vi bevidste om de globale udfordringer, som verdensmålene søger at løse, hvorfor samarbejde er et nøgleaspekt, hvis det skal lykkes. Vi opfordrer til samarbejde og indgår gerne i dialog med andre for sammen at opnå bæredygtige og samfundsmæssige fordelagtige resultater.

Kontakt os allerede i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste transportopgave. 

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt de seneste nyheder fra branchen.