Om Avas

Om Avas

Hvem er vi?

AVAS er en større Nordjysk transportvirksomhed, som leverer løsninger inden for transport- og entreprenør-sektoren. Virksomheden beskæftiger ca. 120 medarbejdere.

AVAS er blevet til på baggrund af en fusion i juli 2012 imellem vognmandsvirksomhederne Nielsen & Klitgaard A/S, Hvorupgaard Transport A/S og I. K. Rask Lund A/S. Målet med fusionen var at effektivisere driften af de tre virksomheder. Samtidig blev virksomhedernes kernekompetencer samlet under et nyt fælles navn.

1. januar 2017 fusionerede AVAS med Niels Pedersen & Sønner A/S, hvilket gjorde, at vi nu står endnu stærkere på det danske marked. Vi har udvidet vores kompetencer inden for specialtransport og kan nu tilbyde en endnu større vifte af transportydelser.

Siden 1929

Selvom navnet er nyt, går virksomhedens historie helt tilbage til 1929, hvor virksomhedens køretøjer blev trukket af heste.

Vi holder hvad vi løfter

01

ISO14001 – Miljøledelsessystem

Vores branche er en væsentlige forbruger af brændstof og kemikalier. Vi har dermed et stort ansvar for at mindske miljøpåvirkningen mest muligt i den daglige drift. Dette gør vi ved at sætte klare mål for nedsættelse af brændstofforbruget gennem fornyelse af vognparken og et samspil af teknologiforbedringer og adfærdsændringer hos vores medarbejdere.

02

ISO9001 – Kvalitetledelsessystem

Vores ISO9001 certificering hjælper os med at udvikle og forbedre arbejdsprocesser og procedurer i hele vores organisation. Vi holder fx styr på kundeklager og ulykker, med det formål at finde årsagen hertil. Vi tilpasser løbende vores daglige rutiner for at at blive endnu bedre på alle områder i vores virksomhed.

03

ISO18001 – Sundheds og sikkerhedsledelsessystem

ISO18001 certificeringen viser at vi løbende og aktivt arbejder med sundheds- og sikkerhedsmæssige forbedringer i vores arbejdsprocesser. Vi holder os aktivt opdaterede i forhold til gældende lovgivning på området, men det der betyder allermest i dette arbejde er at vi kontinuerligt reducerer og fjerner sundheds- og sikkerhedsrisici for vores medarbejdere og kunder.

Strategi

Vores fundament

Vi tror på et tillidsfuldt møde mellem os og kunden. Det gør vi, fordi vi ønsker at sikre vores kunder markedets bedste transport – og kranløsninger, som sætter dem i stand til at leve op til de kvalitets-, miljø – og forretningsmæssige krav, som de står over for. Vi tror på, at gennem inddragelse og samarbejde kan vi sammen skabe bedre ydelser og resultater. Det gælder både kunden men også medarbejderne, da vi tror på at vi gennem inddragelse, kan sikre at alle medarbejderne yder deres bedste.

Vi tror på at ved at have et tæt samarbejde med vores kunder, der indbefatter inddragelse, kan vi imødekomme kundens behov og ønsker. Vi har gode erfaringer med at inddrage kunden i praksis. Derudover har vi gode erfaringer med undervisning af medarbejderne, hvor de inddrages, for tilført ny viden og samtidig byder ind med input, der sikrer at vi kan levere de bedste løsninger.

Hos AVAS ønsker vi regionalt at være den foretrukne leverandør af kran – og transportløsninger. Både i forhold til at sikre kvaliteten er høj men ligeledes at der altid holdes hvad, der loves.

Vision

Vores vision bunder i at vi vil sikre vores kunder markedets bedste transport- og kranløsninger, som lever op til de ønsker, kvalitets-, miljø- og forretningsmæssige krav, som stilles af kunder eller samfundet. Herunder at være den bedste samarbejdspartner for vores kunder og leverandører.

”Vi vil være den foretrukne vognmandsforretning for både kunder og medarbejdere. Samtidig ønsker vi at inkorporere FN’s verdensmål med henblik på at være en bæredygtig forretning.”

Mision

AVAS kernefunktion er transportløsninger. Vi er yderst kompetente og kvalitetsbevidste, hvilket vores transportydelser bærer præg af. Vi vil skabe værdi for kunden og/eller en fælles værdi, som understøtter vores vision om at være den bedste samarbejdspartner. Vi sigter efter at opnå ambitiøse målsætninger. Derfor søger vi løbende at uddanne og dygtiggøre os, så vi kan indfri de nedfældede målsætninger.

”Vi holder hvad vi løfter… Det gør vi ved at have stort fokus på service, kvalitet og tillid. Vi tilbyder vores kunder alle former for transportløsninger, hvor kvalitet, sikkerhed & miljø er højt prioriteret."

Værdier

Hos AVAS spiller vores værdier en stor rolle for den daglige arbejdsgang. Vores værdisæt er grundstenen for måden hvorpå vi ønsker at fremstå og være på. Både internt i organisationen, men ligeledes i måden vi udfører opgaver, servicerer og kommunikerer med vores kunder.

Troværdig

Vi er en Nordjysk virksomhed, som holder hvad vi lover. Både i forhold til arbejdsopgaver, mulige løsninger for kunden mm. men også i forhold til tid. Vi stræber efter at komme til tiden hver gang.

Ambitiøs

AVAS stræber efter at drive en sund forretning samt efterleve FN’s verdensmål omkring miljø og bæredygtighed. Vi er her for at skabe resultater. Både for kunden, på bundlinjen, samfundet og for miljøet.

Passioneret

Vores virksomhed drives af kompetente medarbejdere. Passionen kommer gennem uddannelse og træning. Vi stræber altid efter at tilbyde kunden den bedste samlede løsning.
”Vores værdisæt i AVAS er baseret på at være troværdig, passioneret og ambitiøs. Værdierne udtrykker måden vi er på, måden vi gør tingene på samt det vi står for.”

Grøn Transport - HVO

  • Vi ønsker at gå forrest i forhold til at sikre en grøn omstilling med HVO, som er bæredygtigt og 100 % fossilfri.
  • Vi har valgt at tilbyde ”2. generations” HVO for at kunne reducere CO2-aftrykket med op til 90 %.
  • Vi ønsker at give en muligheden for at vælge grønt og bæredygtigt.
    • Jeres virksomhed kan tilskrive ekstra fokus på bæredygtighed & samfundsansvar.
    • Jeres AVAS ydelser sikres en miljørigtig transport.
    • Vi sikrer renere luft og øget livskvalitet i lokalsamfundet ved at reducere luftpartikler.
  • Vi bruger ”2. generations” HVO, hvilket betyder, at det er lavet på affalds-og biprodukter, som ikke kræver energi at fremstille (f.eks. halm, træ og organisk affald).

Kontakt Jan Kjelgaard på JRK@avas.dk eller ring på +45 40254588 for at høre nærmere om HVO i forbindelse med jeres AVAS ydelser.

"Hos AVAS er bæredygtighed på dagsordenen. Derfor optimerer vi hvor vi kan, og forsøger at lave tiltag, der fremmer og sætter fokus på bæredygtigheden.”

FN’s verdensmål

Hos AVAS ønsker vi at integrere FN’s verdensmål i den daglige drift. Det vil sige, at de ting vi foretager os, stemmer overens med en bæredygtig tankegang. Vi ønsker at sætte fokus på bæredygtighed samt at drive en sund forretning. Verdensmålene bliver derfor nogle parametre vi arbejder ud fra, og gennem dem søger at optimere og forbedre AVAS.

Hos AVAS har vi valgt at tage udgangspunkt i 3 bærende verdensmål. Det er disse mål, som bliver arbejdet fokuseret mod at optimere mest muligt. Vi ser det, som en dynamisk proces hvor vi løbende arbejder med verdensmålene for at få dem integreret og inkorporeret i den daglige drift. Det er dermed ikke blot en måleenhed, men mål der indbyder til handling.

Klimaindsats

Vores branche er en væsentlig forbruger af brændstof og kemikalier. Vi har dermed et stort ansvar for at mindske miljøpåvirkningen mest muligt i den daglige drift. Dette gør vi ved at sætte klare mål for nedsættelse af brandstofforbruget gennem fornyelse af vognparken og et samspil af teknologiforbedringer og adfærdsændringer hos vores medarbejdere.

Vi ønsker at være en sund og bæredygtig forretning. Derfor bruger vi aktivt et værktøj til at måle kørerstil og brændstofforbrug. Det er medvirkende til at vores kørsel er mere skånsom. Samtidig tilbyder vi HVO, hvilket kan give en besparelse i CO2‘en på op til 90 procent. Det er derfor en grønnere og mere bæredygtig transport.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Hos AVAS sætter vi stor pris på mangfoldigheden. Derfor har vi, som en prioritet altid:

Vi sætter en dyd i at have en bred skare af personligheder og individuelle kompetencer, da det er medvirkende til at skabe et godt arbejdsmiljø. Hvis man vil gøre en forskel, er der en plads på AVAS-holdet.

Vi er bevidste om det samfundsansvar, som foreligger i transportbranchen. Derfor er sikkerhed og arbejdsmiljø essentielt for os hele tiden at optimere og forbedre. Vi har derfor forskellige tiltag, som er med til at sikre sikkerheden og arbejdsmiljøet:

Partnerskab for handling

Hos AVAS tænker vi partnerskab ind i rigtig mange af vores aktiviteter. Sparring og vidensdeling blandt interessenter er uden tvivl win-win for de involverede parterer. Derfor arbejder vi meget aktivt med netværk og partnerskaber.

Samtidig er vi bevidste om de globale udfordringer, som verdensmålene søger at løse, hvorfor samarbejde er et nøgleaspekt, hvis det skal lykkes. Vi opfordrer til samarbejde og indgår gerne i dialog med andre for sammen at opnå bæredygtige og samfundsmæssige fordelagtige resultater.

Kontakt os allerede i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste transportopgave.