Datapolitik

Persondata & privatliv

Datapolitik

Hos Aalborg Vognmandsforretning A/S er integritet og informationssikkerhed centralt. Tendensen i markedet med større og større fokus på it-sikkerhed, GDPR og persondataforordningen betyder at vi sætter en dyd i at prioritere disse områder. På den måde kan vi styrke vores interne og eksterne systemer, for at leve op til lov- og markedskrav, der gælder. Dette for at vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere ved, at vi håndterer og behandler vores data korrekt, og efter den højeste standard for privatlivets fred og informationssikkerhed.

Databeskyttelse og håndtering af personoplysninger

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med samhandel med Aalborg Vognmandsforretning A/S, CVR: 34 47 24 59. Som følge af din aftale med Aalborg Vognmandsforretning A/S accepterer du denne privatlivspolitik.

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Aalborg Vognmandsforretning A/S’s IT-system eller fysisk i aflåst skab.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os på info@avas.dk.

Denne meddelelse omhandler følgende emner:

 1. Generelt
 2. Hvad er personoplysninger
 3. Kategorier af persondata og formål
 4. Videregivelse og overførsel af persondataene
 5. Opbevaringsperiode
 6. Dine rettigheder
 7. Kontaktperson
 8. Ændringer til meddelelsen

 

Generelt

Gennem din aftale med Aalborg Vognmandsforretning A/S indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

Hvad er personoplysninger

Aalborg Vognmandsforretning A/S beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du handler med os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

 

Kategorier af persondata og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer af persondata om dig:

 • IP-adresse
 • Adfærdsdata på hjemmesiden
 • Informationer afgivet i konkurrence
 • Kontaktinformationer
 • Oplysninger i forbindelse med køb af produkter

Vi behandler persondataene til følgende formål og på det anførte retsgrundlag:

 • Deltagelse i konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b))
 • Mulighed for at kunne besvare henvendelser (GDPR art. 6(1)(b))
 • Administration af brugerprofiler (GDPR art. 6(1)(b)
 • Udsendelse af nyhedsbreve (GDPR art. 6(1)(a))
 • Håndtering af køb igennem avas.dk (GDPR art. 6(1)(b))

Når vi indsamler persondata til ovennævnte formål direkte fra dig, afgiver du disse data for at kunne benytte hjemmesiden og de forbundne og tilhørende online services, samt deltagelse i konkurrencer eller køb af produkter. Du er ikke forpligtet til at give os oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive persondataene er, ikke at kunne deltage i konkurrencer, rette henvendelse til Avas eller benytte online services på avas.dk, samt køb af produkter.

 

Videregivelse og overførsel af persondataene

Persondataene vil blive videregivet til og delt med følgende modtagere på det anførte retsgrundlag:

 • Ansvarlige for forsendelsen af præmier fra konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b)
 • Skattemyndigheder i forbindelse med konkurrencer (GDPR art. 6(a)(c)

Adgang til persondata
Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler persondata på vore vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Avas’ instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Det er endvidere Avas’ ansvar, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

 

Opbevaringsperiode

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Aalborg Vognmandsforretning A/S består.

Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine køb og ordrer. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Aalborg Vognmandsforretning A/S. Ved ophør som kunde i Aalborg Vognmandsforretning A/S vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

 

Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden såsom Datatilsynet.

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine persondata eller ønsker at udnytte dine rettigheder. Du kan kontakte os på booking@avas.dk.

 

Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os retten til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse.

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt de seneste nyheder fra branchen.